Aeroklub Novo mesto

Program šolanja jadralnega pilota

Pogoji za pristop k izpitu:

 • dopolnjenih 16 let
 • veljavno zdravniško spričevalo II. razreda
 • 30 ur samostojnega naleta, kot pilot letala
 • kandidat mora zaključtiti teoretično in praktično šolanje po programu v registrirani letalski šoli.

Potek šolanja

1. Teoretično usposabljanje

Teoretično usposabljanje obsega 100 ur predavanj in se izvaja v prostorih Aerokluba Novo mesto na letališču Novo mesto. Skupna dolžina tečaja je cca. 2 meseca, predavanja pa potekajo dvakrat tedensko. Teoretična priprava obsega predavanja in interni izpit iz predmetov:

 • Zakon o letalstvu
 • Splošno znanje o letalu
 • Letalne lastnosti in osnove letenja
 • Meteorologija
 • Navigacija
 • Operativni postopki
 • Človeške zmogljivosti in omejitve
 • Varnost letenja
 • Radiokomunikacija

2. Zdravniški pregled

Pred pričetkom letenja je potrebno opraviti zdravniški pregled za spričevalo II. razreda pri pooblaščenem zdravniku za letalstvo.

3. Letenje

Praktični del šolanja se prične po končanem teoretičnem usposabljanju in poteka na letališču Novo mesto v skladu z programom šolanja jadralnega pilota. Letenje na začetnem tečaju obsega 40 do 50 letov z učiteljem in 20 samostojnih letov.

4. Pridobitev dovoljenja pilota jadralnega letala (SPL)

Ko pilot začetnik opravi interni test v Letalski šoli in po začetnem tečaju odleti 30 samostojnih ur letenja se lahko prijavi na teoretični del izpita SPL, ki se opravlja na Agencija za civilno letalstvo RS.

Program šolanja motornega pilota

Pogoji za pristop k izpitu:

 • dopolnjenih 17 let
 • veljavno zdravniško spričevalo I. ali II. razreda
 • 45 ur naleta, kot pilot letala
  • od tega lahko 5 ur naleta v FNPT ali certificeranemu simulatorju letenja - od tega 25 ur letenja "DUAL" z učiteljem in najmanj 10 ur "SOLO" letenja; od teh desetih solo, najmanj 5 ur samostojnih preletov od katerih je najmanj 1 prelet daljši od 270 km (150 NM), na katerem mora biti pristanek z zaustavljanjem letala na dveh različnih letališčih - neodvisno od odhodnega letališča.
 • kandidat mora zaključtiti teoretično in praktično šolanje po programu v FTO ali v registrirani letalski šoli katero zavezuje JAR predpis.

 Potek šolanja

1. Teoretično usposabljanje

Teoretično usposabljanje obsega 108 ur predavanj in se izvaja v prostorih Aerokluba Novo mesto na letališču Novo mesto. Skupna dolžina tečaja je cca. 2 meseca, predavanja pa potekajo dvakrat tedensko. Teoretična priprava obsega predavanja in interni izpit iz predmetov:

 • Zakon o letalstvu
 • Splošno znanje o letalu
 • Letalne lastnosti in osnove letenja
 • Meteorologija
 • Navigacija
 • Operativni postopki
 • Človeške zmogljivosti in omejitve
 • Varnost letenja
 • Radiokomunikacija

2. Zdravniški pregled

Pred pričetkom letenja je potrebno opraviti zdravniški pregled za spričevalo I. ali II. razreda pri pooblaščenem zdravniku za letalstvo.

3. Letenje

Praktični del šolanja se prične po končanem teoretičnem usposabljanju in poteka na letališču Novo mesto v skladu z programom šolanja motornega pilota. Letenje obsega 25 ur letenja z učiteljem in najman 10 ur (v primeru, da že imate katero od letalski dovoljenj) ali 20 ur samostojnega letenja, če še nimate nobenega letalskega dovoljenja.

4. Pridobitev dovoljenja pilota motornega letala (PPL/A)

Ko pilot začetnik opravi interni test v Letalski šoli, se lahko prijavi na teoretični del izpita PPL/A, ki se opravlja na Agencija za civilno letalstvo RS.