Aeroklub Novo mesto

Predsednik društva: Jernej Zaletelj
Pod-predsednik: Matej Jevšček
Tajnik: Marko Glavač
Ostali člani upravnega odbora: Bogoljub Vidmar, Damjan Pavšelj, Janez Jerič, Peter Marinčič, Janez Smodiš, Alojz Strmec
Nadzorni odbor: Roman Zaletelj, Primož Jenko, Andrej Spudić 
Disciplinska komisija: Miran Urekar (predsednik), Gregor Brodar, Stanko Ajdovnik
Blagajnik: Franc Klemenčič
Sekcija jadralnih pilotov: Peter Marinčič
Sekcija motornih pilotov: Alojz Strmec
Sekcija RC pilotov: Janez Smodiš
 
Strokovna komisija: Bogoljub Vidmar, Franc Klemenčič, Gregor Cujnik
 
Pristopna izjava za nove člane: Pristopna izjava