Aeroklub Novo mesto

Program šolanja jadralnega pilota

Pogoji za pristop k izpitu:

 • dopolnjenih 16 let
 • veljavno zdravniško spričevalo II. razreda
 • 30 ur samostojnega naleta, kot pilot letala
 • kandidat mora zaključtiti teoretično in praktično šolanje po programu v registrirani letalski šoli.

Potek šolanja

1. Teoretično usposabljanje

Teoretično usposabljanje obsega 100 ur predavanj in se izvaja v prostorih Aerokluba Novo mesto na letališču Novo mesto. Skupna dolžina tečaja je cca. 2 meseca, predavanja pa potekajo dvakrat tedensko. Teoretična priprava obsega predavanja in interni izpit iz predmetov:

 • Zakon o letalstvu
 • Splošno znanje o letalu
 • Letalne lastnosti in osnove letenja
 • Meteorologija
 • Navigacija
 • Operativni postopki
 • Človeške zmogljivosti in omejitve
 • Varnost letenja
 • Radiokomunikacija

2. Zdravniški pregled

Pred pričetkom letenja je potrebno opraviti zdravniški pregled za spričevalo II. razreda pri pooblaščenem zdravniku za letalstvo.

3. Letenje

Praktični del šolanja se prične po končanem teoretičnem usposabljanju in poteka na letališču Novo mesto v skladu z programom šolanja jadralnega pilota. Letenje na začetnem tečaju obsega 40 do 50 letov z učiteljem in 20 samostojnih letov.

4. Pridobitev dovoljenja pilota jadralnega letala (SPL)

Ko pilot začetnik opravi interni test v Letalski šoli in po začetnem tečaju odleti 30 samostojnih ur letenja se lahko prijavi na teoretični del izpita SPL, ki se opravlja na Agencija za civilno letalstvo RS.